Facebook

 

Geachte mevrouw van Nieuwenhuizen,

Vorige week stond er een noodkreet in de Noord-Hollandse Dagbladen van een aantal vrijwillige Verkeersregelaars in West-Friesland.

Zij regelen al decennia lang het verkeer bij tal van verenigingsactiviteiten, sportevenementen etc.

De Verkeersregelaars hebben allemaal een gedegen instructie gehad en vervullen deze taak met verve. Voorheen werd deze instructie gegeven door politiemedewerkers. Ik heb dit zelf als politieman ook diverse keren gedaan.

Sinds enkele jaren mogen politiemensen dat niet meer doen van de korpsleiding en is er een E-instructie voor in de plaats gekomen. Deze instructie is heel complex en is voor de gemiddelde Nederlander niet te snappen. (Deze signalen komen ook binnen bij landelijke platforms en bij NOC-NSF)

Ik adviseer verenigingen een beroep te doen op (ex)politiemensen die in hun vrije tijd de vrijwilligers kunnen instrueren, motiveren en ondersteunen bij de E-instructie. In elke gemeente zijn volgens mij (ex)politiemensen te vinden die deze taak graag willen oppakken.

Als bestuurslid van een Dorpsraad, maar ook als ex-politieman/ ex- instructeur Verkeersregelaars hoor ik veelvuldig klachten over het feit dat Vrijwillige Verkeersregelaars jaarlijks opnieuw de E-instructie (examen) moeten doen. Ik ken zelfs al diverse vrijwillige Verkeersregelaars die om die reden zijn afgehaakt.

Een vereniging die regelmatig evenementen organiseert heeft deze gemotiveerde vrijwilligers bikkelhard nodig!

Ik weet dat bij mij in de omgeving verenigingen zijn gestopt met evenementen omdat zij met steeds meer van dergelijke regels te maken krijgen en vrijwilligers/bestuurders vervolgens afhaken. Het inhuren van professionele Verkeersregelaars  is voor de verenigingen te kostbaar.

Politici hebben het in verkiezingstijd altijd over ‘Ontbureaucratisering’ en zoeken nadrukkelijk naar ‘Verbinding met de samenleving’ en ‘Burgerparticipatie’. Welnu, het werk van Vrijwillige Verkeersregelaars is bij uitstek een vorm van Burgerparticipatie! U heeft op dit onderwerp een prachtige kans om daadwerkelijke ontbureaucratisering te realiseren.

Ik neem al deze klachten serieus. Ik neem aan dat u dat ook doet en ik verzoek u om een paar vragen te beantwoorden.

Waar komt de noodzaak van jaarlijks opnieuw examen doen vandaan? Omdat vanachter een bureau bedacht is dat: ‘Het risico bestaat dat teveel van de noodzakelijke kennis is weggezakt’?

Ik heb ooit rijexamen gedaan toen ik 18 jaar jong was. Inmiddels ben ik 69 en niemand vraagt/verplicht mij om opnieuw examen te doen. (hetzelfde gold voor mijn carrière als politieman). Het wegzakken van kennis van de Verkeersregelaar is gelijk aan dat van elke andere automobilist.

Als ik kijk naar de betrekkelijk eenvoudige dingen die een Verkeersregelaar moet doen c.q. weten, begrijp ik niets van die jaarlijkse herhalingsplicht. De Verkeersregelaars pakken deze taak serieus op en beseffen heel goed dat zij een verantwoordelijke taak hebben!

Ik pleit altijd voor vereenvoudiging en doeltreffende oplossingen:

U kunt heel eenvoudig de verplichting opleggen dat Verkeersregelaars in het bezit moeten zijn van een geldig rijbewijs. Zij hebben dan logischerwijs voldoende kennis van de verkeersregels. Dit kan aangevuld worden met een eenmalige (sterk vereenvoudigde) E-instructie. Dus GEEN jaarlijkse herhaling!

Ik sprak deze week een Verkeersregelaar die het Gymnasium + de Universiteit met zeer goede cijfers heeft doorlopen en nog nooit voor een examen gezakt is. Hij zakte wel 2x voor de E-instructie en pas bij de 3e keer had hij de vragen juist ingevuld. Volgens hem zaten er diverse niet ter zake doende en vergezochte vragen bij. Hij kon zich heel goed voorstellen dat menig Verkeersregelaar afhaakt.

De meeste Verkeersregelaars zullen niet het Gymnasium of de Universiteit hebben gevolgd. Juist zij haken massaal af.

Dat is jammer, want deze vrijwillige Verkeersregelaars nemen al decennialang de politie veel werk uit handen en werden altijd met veel enthousiasme geïnstrueerd door politiemensen. Nu dreigt zo’n geweldig iets door een bureaucratische maatregel te worden afgebroken en worden verenigingsactiviteiten onnodig gestopt.

Ik hoor graag van u waarom deze volstrekt overbodige bureaucratische regel is ingevoerd waardoor een onwerkbaar gedrocht is gecreëerd.

Nog even alles kort op een rijtje:

  1. Voer als aanstellingseis het bezit van een geldig rijbewijs in.
  2. Laat de Verkeersregelaars 1 keer examen doen.
  3. Schrap de herhalingsverplichting van de E-instructie.
  4. Voer deze vereenvoudiging met onmiddellijke ingang in, zodat er geen tijd verloren gaat met overleg, bedenken van weer nieuwe regels etcetera.
  5. Laat u niet door de beleidsmakers verleiden door te verwijzen naar het aspect ‘Aansprakelijkheid’, want met een geldig rijbewijs en het met goed gevolg slagen voor de E-instructie hebben de Verkeersregelaars voldoende aangetoond deze verantwoordelijkheid aan te kunnen.

Ik roep bij deze alle (oud) Verkeersregelaars en sympathisanten op om een mail te sturen naar de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Mailadres: publiek@minienw.nl  en schrijf de tekst: ‘Ik steun het protest van de Verkeersregelaars. Schaf direct de jaarlijkse herexamens af!

Met vriendelijke groet,

Namens alle bezorgde/teleurgestelde Verkeersregelaars en verenigingen,

Simon Loos